Kontakt Mostki

Punkt sprzedaży Mostki
– sprzedaż detaliczna:
Tel 015 864 50 52
Fax 015 864 69 19
e-mail: weglo-bud@o2.pl

– sprzedaż hurtowa
Tel 503 758 708
e-mail: handel@weglo-bud.pl

Księgowość
Tel 015 864 62 60
e-mail: ksiegowosc@weglo-bud.pl

DANE DO FAKTURY:
Firma Handlowo Usługowa Węglo-Bud Maria Śnios

Wiśniowa 73
Mostki 107, 28-200 Staszów
NIP 8661329327
Vat UE PL 8661329327

Dane do e-faktur:
e-faktury@weglo-bud.pl

Dokumenty przesłane drogę elektroniczną będą przyjęte po podpisaniu POROZUMIENIA W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ.

Za datę otrzymania faktury, faktury korygującej, duplikatu faktury przez Odbiorcę uznaje się datę odnotowanego faktu wpływu faktury w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Odbiorcy.

W celu uzyskania duplikatu faktury sprzedaży, prosimy o wiadomość na adres e-mail ksiegowosc@weglo-bud.pl. W przypadku reklamacji lub zwrotu towaru prosimy o dołączenie do wiadomości wypełnionego Protokołu przyjęcia reklamacji lub zwrotu towaru.


Wyświetl większą mapę